Sortiment

Informace

Zelená úsporám

Těsnicí systém illbruck i3

Systém 1 - Vyložení 35 mm s nosným hranolem PR011

illbruck i3, těsnicí systém pro montáž otvorových výplní, byl vyvinut společností Tremco illbruck podle požadavků německé stavební legislativy, reflektující rostoucí nároky na úsporu energií v budovách. Místem, které je nejvíce vystavené energetickým ztrátám je právě okno s jedním velmi nepatrným detailem: připojovací spárou. Tato dříve opomíjená stavební část se dnes dostává také u nás do zorného pole akademické obce a výrobců oken. Stejně jako ve většině zemí EU, upravuje i česká legislativa požadavky na zabudování otvorových výplní. Ty jsou detailně řešeny v nové prováděcí normě ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování, vydané k 1. 5. 2014

Copyright © L-okna 2008-2010, plastová okna Brno | Mapa stránek | by impnet.cz