Zelená úsporám

Využijte program zelená úsporám

Popis programu

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012.

Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání programu nebo do vyčerpání finančních prostředků programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná pouze v obytných domech.

Základní členění Programu

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:

Úspora energie na vytápění

 • Komplexní zateplení obálky budovy
 • Kvalitní zateplení vybraných částí (dílčí zateplení)

Novostavby v pasivním energetickém standardu

Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • Výměna zdrojů neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem

Kdo může žádat o dotaci?

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, tedy:

 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby

Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků

Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů. Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu.

Jak podat žádost?

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank.

Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:

 • Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR
 • Pobočky pověřených bankovních institucí

Stránka k programu ZELENÁ ÚSPORÁM na www.novazelenausporam.cz/

Reference

Naše pobočky

Pohořelice - vzorková prodejna

Komenského 149, 691 23 Pohořelice

Zobrazit na mapě

Pondělí: 8:30-12:00 13:00-16:00
Úterý: 8:30-12:00 13:00-16:00
Středa: 8:30-12:00 13:00-16:00
Čtvrtek: 8:30-12:00 13:00-16:00
Pátek: 8:30-12:00 13:00-16:00
Po dohodě i mimo pracovní dobu

Praha

Svízelova 179, Květnice 250 84 Sibiřina

Zobrazit na mapě

Samozřejmostí jsou u naší Pražské pobočky kompletní služby dodávané zároveň se zbožím (plastová okna, dřěvěná okna, dřevohliníková okna a vchodové dveře), s důrazem na zaměření zdarma, montáž oken v celé ČR, zednické zapravení a samozřejmě i následný úklid pracoviště. Naše společnost dodává okna po celé ČR výhradně od českých výrobců!